marpress
Wyszukiwarka (odnaleziono: 47) nowe wyszukiwanie
Sortuj według:
Ostatni rejs
Gabriel Piotr Oleszek
Ostatni rejs to historia skomplikowanych relacji opowiedziana przez trzy osoby – bohaterów tej powieści. Młoda dziewczyna spragniona miłości, młody marynarz, który nie potrafi odwzajemnić tego uczucia i pan w „średnim wieku”, kapitan statku, który powoli traci kontakt z żoną i córkami i postanawia zmienić dotychczasowy styl życia. To on próbuje podarować dziewczynie szczęście, którego szukała. Ich losy splatają się ze sobą, prowadząc do nieoczekiwanego zakończenia.
Wydawnictwo: marpress
24,00 zł
Legendy i opowieści z czasów wojen polsko-szwedzkich
Anna Koprowska-Głowacka
To książka, która łączy legendy i historię. Każda z przedstawionych w niej opowieści przenosi nas do XVII wieku, w czasy wojen ze Szwecją. Podczas tej wspólnej, niezwykłej podróży spotkamy rycerskich władców, bohaterskich wodzów, walecznych żołnierzy, dzielne niewiasty i przemyślnych mieszczan. Odwiedzimy wspaniałe zamki, miasta, wsie i żołnierskie obozy. Popatrzymy na historyczne fakty oczyma tych, którzy w nich uczestniczyli i na swój sposób próbowali wytłumaczyć to, czego nie pojmowali.
Wydawnictwo: marpress
17,00 zł
Matki chrzestne statków. Opracowanie: Klub Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego
Książka biograficzna przedstawiająca blisko 290 sylwetek matek chrzestnych polskich statków – członkiń Klubu Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego (Stowarzyszenia działającego od 1976 r.). Krótkie biografie zostały zilustrowane ich zdjęciami i stanowią podstawową treść książki.
Wydawnictwo: marpress
23,00 zł
Na holowniku "Konrad"
Halina Sobierajska-Nierzwicka
Książka wspomnieniowa dotycząca pracy autorki na holowniku ss. „Konrad” w 1953 r. Halina Sobierajska po wojnie w 1949 r. została przyjęta jako pierwsza kobieta w Polsce do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W oparciu o zachowane w pamięci wspomnienia i zapisy w notatkach omawia sprawy związane z technicznym wyposażeniem tego holownika – jednostki przeznaczonej do przemieszczania drag, szaland i innego sprzętu czerpalniczo-pogłębiarskiego do bagrowania na morzu, zatoce lub kanale portowym.
Wydawnictwo: marpress
17,00 zł
Wspomnienia gdańszczanina (1945-1995)
Jacek Starościak
Część I obejmuje czas od przybycia rodziców Autora do Gdańska w 1945 r. do połowy roku 1991, gdy Autor podjął pracę w Warszawie w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Autor opisuje wiele środowisk Trójmiasta, od Akademii Medycznej, z którą zawodowo związani byli Jego rodzice, poprzez Politechnikę Gdańską, gdzie studiował na Wydziale Elektroniki, pracę w Wydziale Nawigacyjnym w WSM w Gdyni, Instytucie Morskim w Gdańsku, Polskim Rejestrze Statków, Wydawnictwie Morskim, Biurze Poselsko-Senatorski
Wydawnictwo: marpress
35,00 zł
Dziennik pokładowy. Lata siedemdziesiąte
Kazimierz Sopuch
Jest to ciąg dalszy wspomnień, w których autor zamieścił swoje zapiski z lat siedemdziesiątych (w 2009 r. opublikował ''Dziennik pokładowy. Podróże''). Były to lata rządów Edwarda Gierka, czas między buntem robotników roku 1970 i 1980. Autor jako tzw. ''działacz'', będąc blisko rządzących i patrząc im na ręce, łudził się, że będzie można coś z socjalizmu ocalić, uczynić go, przynajmniej w Polsce, bardziej ludzkim. A jak się okazało stało się to niemożliwe.
Wydawnictwo: marpress
25,00 zł
Zegar astronomiczny w Kościele Mariackim w Gdańsku
Andrzej Januszajtis
Zegar astronomiczny w Kościele Mariackim w Gdańsku jest jednym z najcenniejszych obiektów tego rodzaju w Europie. Ukończony w roku 1470 – na trzy lata przed narodzeniem Kopernika, funkcjonował do roku 1553, po czym popadł w zaniedbanie. Odbudowa, a ściślej restauracja prowadzona od 1993 roku pod kierunkiem Autora, przywróciła zegar do życia. W niniejszej książce czytelnik znajdzie jego pasjonującą historię, legendy, szczegółowy opis i wyjaśnienie działania.
Wydawnictwo: marpress
28,00 zł
Portowe budowle hydrotechniczne
Jerzy Wojciech Drążkiewicz
W monografii przedstawiono awarie dalb, ich odbudowę wynikającą z konieczności przywrócenia funkcjonowania. Obok informacji o samych dalbach, przyczynach ich uszkodzeń i niekiedy sposobu ich odbudowy.
Wydawnictwo: marpress
25,00 zł
Wiking a sprawa polska
Jan Wołucki
Wiking a sprawa polska jest reportażową w stylu opowieścią o prehistorii Danii. Żywa narracja, lekki język i niemal bezpośredni kontakt z historycznymi postaciami oraz fascynującymi wykopaliskami archeologicznymi – to walory książki.
Wydawnictwo: marpress
28,30 zł
Westerplatte
Stanisława Górnikiewicz-Kurowska
Folder zawierający spis załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej 1 września 1939 r., w którym podano personalia poszczególnych żołnierzy oraz stopnie wojskowe i funkcje według rozkazów dziennych z 1939 r. Zawiera również podstawowe informacje o powstaniu i budowie WST na Westerplatte, krótki opis siedmiu dni obrony oraz powojenne kalendarium. Dostępny w językach: polskim, angielskim i niemieckim.
Wydawnictwo: marpress
6,30 zł
Wspomnienia gdańskiego bówki tom I
Brunon Zwarra
Kolejne wydanie tomu I z pięciotomowego cyklu Brunona Zwarry. Autor opowiada o czasach swego dzieciństwa i młodości w przedwojennym Gdańsku. W sposób ciekawy i barwny opisuje życie codzienne Gdańska, huczne obchodzenie uroczystości (m.in. Dnia Ojca, Sylwestra), przybliża klimat tamtych dni i codzienne życie zwyczajnych ludzi. Opisując życie w Wolnym Mieście zwraca uwagę na sytuację polityczną i dramatyczne relacje między władzami niemieckimi a Polakami.
Wydawnictwo: marpress
23,00 zł
Sonety greckie
Andrzej Januszajtis
Drugie wydanie wierszy ilustrowane rysunkami Autora, wyrażających wzruszenie i podziw dla krajobrazu – morza i gór – oraz zabytków starej kultury Grecji, ''kolebki wszystkiego, dla czego żyć warto''. Powstały po powrocie do kraju w okresie stanu wojennego, będącego zaprzeczeniem ideałów wolności. Stąd zawarte w niektórych wierszach aluzje.
Wydawnictwo: marpress
18,00 zł
Miasto tysiąca tajemnic. Glosariusza gdańskiego część druga
Jerzy Samp
Książka jako część „tryptyku” Glosariusz gdański (obok Miasta czterdziestu bram i Miasta magicznych przestrzeni) – profesora Jerzego Sampa, znanego popularyzatora dziejów nadmotławskiego grodu – ukazuje mozaikowy wizerunek Gdańska
Wydawnictwo: marpress
19,99 zł
Żelazny krzyż gdańskiego herbu
Bogdan Borys
Powieść sensacyjna, której tło stanowią wypadki tuż po zakończeniu wojny aż po wydarzenia marcowe 1968 roku w Gdańsku.
Wydawnictwo: marpress
17,50 zł
Złota kamieniczka i jej mieszkańcy
Andrzej Januszajtis
Jest to pierwsza monografia książkowa jednej z najpiękniejszych kamieniczek dawnego Gdańska, zwanej najpierw Domem Speimana, potem Steffensów, na koniec Złotą Kamieniczką. Omówiono w niej historię parceli, zmiany własności i przemiany zabudowy.
Wydawnictwo: marpress
28,90 zł
Zamki krzyżackie. Dzierzgoń - Przezmark - Sztum. Szkice z dziejów
Mieczysław Haftka
Książka ma na celu przybliżenie wieloaspektowej problematyki zamków krzyżackich, jakie wznoszone były na obszarze Ziemi Sztumskiej.
Wydawnictwo: marpress
27,80 zł
Wojenne losy Niemca i Polki z Gdańska
Franz Koch
Dwujęzyczna (polsko - niemiecka) książka wspomnieniowa o przeżyciach dorastających dzieci – Niemca i Polki w Gdańsku, w ich „małej ojczyźnie”, z której musieli uciekać w wyniku wojennych zniszczeń.
Wydawnictwo: marpress
24,80 zł
Westerplatczycy
Stanisława Górnikiewicz-Kurowska
Wydanie II książki pt. ''Westerplatczycy'' - odtwarza losy 205-osobowej załogi obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Opracowana na podstawie materiałów gromadzonych przez wiele lat.
Wydawnictwo: marpress
29,99 zł
W ratuszowych izbach
Andrzej Januszajtis
W ratuszowych izbach – taki jest tytuł kolejnego zbioru felietonów Andrzeja Januszajtisa, zamieszczanych od 2004 r. w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”. Do chwili wydania tej książki powstało ich prawie 300.
Wydawnictwo: marpress
28,00 zł
Śpiew srebrnej strugi. Opowiadania wędkarskie
Robert Tracz
Na książkę składa się kilkanaście opowiadań o tematyce wędkarskiej, których akcja w większości umiejscowiona jest w przyrodzie Pomorza i Pojezierza Kaszubskiego.Opowiadania są efektem wieloletnich wędkarskich doświadczeń autora, wędrówek wzdłuż brzegów.
Wydawnictwo: marpress
17,50 zł
Szkice z dziejów Prus Królewskich XVI-XVIII wieku. Gospodarka – Społeczeństwo – Kultura
Józef Włodarski (red.)
Książka zawiera wybrane problemy polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne Prus Królewskich i Warmii w okresie nowożytnym. Prezentuje w większości prace doktorantów Studium Doktoranckiego przy Instytucie Historii UG pod kierunkiem prof. B. Śliwińskiego.
Wydawnictwo: marpress
28,30 zł
Rozbitek z "Arki" Gdynia
Stanisław Rymaszewski
Książka jest relacją z przeżyć autora na tle powojennej historii polskiego rybołówstwa, w jego niespotykanej ekspansji o światowym zasięgu. W latach 1952-1964 autor pracował w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Arka”.
Wydawnictwo: marpress
24,15 zł
Pod murami Malborka
Mieczysław Haftka
Książka przygotowywana z okazji 600-lecia bitwy grunwaldzkiej, której celem jest przypomnienie i przybliżenie Czytelnikowi strategii wojennej obu stron przed działaniami 1410 r., wielkości sił walczących – wojsk Sprzymierzonych i armii krzyżackiej.
Wydawnictwo: marpress
33,00 zł
Pierwsza wojna polsko-krzyżacka 1308-1343
Piotr W. Lech
Pierwsza publikacja popularnonaukowa Piotra W. Lecha. Treścią jej są starcia zbrojne, do jakich doszło między Polakami a Zakonem Krzyżackim na przestrzeni 24 lat.
Wydawnictwo: marpress
19,99 zł
Mój Gdańsk. Ruda i inne opowiadania
Sławomir Majewski
Opowiadania ukazujące dekadencką atmosferę artystycznej cyganerii Śródmieścia Gdańska epoki schyłkowego Gomułki i wczesnego Gierka. Są ubarwionym przekazem wydarzeń i rozmów oddających charakterystyczny język gdańskiego półświatka.
Wydawnictwo: marpress
19,00 zł
Koncha i perła. Życie gdyńskiego drogisty
Piotr Schmandt
Koncha i perła. Życie Gdyńskiego drogisty to opowieść biograficzna o losach autentycznej postaci, dziadka autora. Rozpoczyna się u schyłku cesarskich Niemiec w podtoruńskim Podgórzu. Gdynia, „okno na świat” II Rzeczypospolitej, staje się szansą dla osieroconego, pełnego zapału człowieka. W rozkwitającym mieście młody drogista spełnia swe marzenia o lepszym losie. Odkrywa uroki wielkomiejskiego życia, zawiera przyjaźnie, poznaje smak miłości...
Wydawnictwo: marpress
19,00 zł
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Towar dnia
48,00 zł
Producent upominków
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Język
Polskienglish