Gdańsk to miasto o ponad tysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. Obecnie stołeczne miasto województwa pomorskiego, będące ważnym ośrodkiem kulturalnym. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miejsce wybuchu II wojny światowej oraz początku upadku komunizmu w Europie Środkowej.
Katalog produktów
Sortuj według:
Pierwszy pitawal gdański czyli zbrodnia nad Motławą
Paweł Pizuński
Przedstawione w książce historie kryminalne są opisami autentycznych zdarzeń - zbiorem literackich opisów głośnych procesów kryminalnych. Rozgrywały się one w Gdańsku na przestrzeni lat 1870-1939 i odtworzone zostały głównie na podstawie doniesień prasowych.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Arenga
19,00 zł
"Fabryka fałszywych tekstów". Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1958
Bogusław Gogol
Dr Bogusław Gogol - historyk, politolog, od 1988 roku wykładowca w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest propaganda i cenzura w systemach politycznych państw totalitarnych i autorytarnych XX wieku.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Neriton
18,80 zł
Gdańsk literacki - od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005)
Anna Flisikowska
Księga pisarzy gdańskich. Gdańsk literacki od kontrolowanego do wolnego słowa (1945-2005).

{WALUTA}

Wydawnictwo: WiMBP w Gdańsku
9,00 zł
Jelitkowo na dawnej pocztówce
Waldemar Nocny
Wyobraźmy sobie, że – przeniesieni w czasie wstecz o osiemdziesiąt lat – idziemy niespiesznym spacerem drogą z Oliwy do Jelitkowa. Nie poznalibyśmy tego miejsca. Ulica Pomorska, przy której stoją dziś wielopiętrowe bloki, była wtedy zwykłą wiejską drogą. No, może nie taką zwykłą, jako że jeździł po niej tramwaj. Jednak krajobraz był tu zdecydowanie wiejski.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
44,50 zł
Gdańsk 1930-1945. Koniec pewnego Wolnego Miasta
Dieter Schenk
Istnieje bardzo wiele książek o Gdańsku, w tym także o „starym Gdańsku”, mieście, które podczas II wojny światowej zostało niemal całkowicie zniszczone. Napisano je z historycznego, urbanistycznego i turystycznego punktu wiedzenia. I tak Peter Oliver Loew, być może najlepszy niemiecki znawca Gdańska, opublikował szereg mądrych książek, a wśród nich obszerną historię miasta nad Motławą od czasów jego założenia w roku 977.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
46,50 zł
Grass. Biografia
Norbert Honsza
Norbert Honsza - prof. zw. dr hab., germanista, kulturoznawca, niemcoznawca. Profesor w PWSZ w Raciborzu. W latach 1970-2003 kierownik Zakładu Współczesnej Literatury i Kultury Niemieckiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w latach 2003-2013 kierownik Katedry Języka i Kultury Niemieckiej w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Visiting professor na uniwersytetach w Bochum, Hamburg, Siegen.

{WALUTA}

Wydawnictwo: OSKAR
35,50 zł
Zaułkami pamięci. Gdańsk - Londyn - Jaffa
Frank Meisler
Przygotowane z okazji Międzynarodowego Zjazdu Gdańszczan polskie tłumaczenie wspomnień Franka Meislera Zaułkami pamięci. Gdańsk - Londyn - Jaffa. Książka ukazuje się w tłumaczeniu Agaty Teperek i Andrzeja Szewczyka, w opracowaniu Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk. Opublikowana jest w serii Stegnami pomorskiego pogranicza we współpracy z Miastem Gdańsk.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
31,00 zł
9,90 zł
Westerplatte
Stanisława Górnikiewicz-Kurowska
Folder zawierający spis załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej 1 września 1939 r., w którym podano personalia poszczególnych żołnierzy oraz stopnie wojskowe i funkcje według rozkazów dziennych z 1939 r. Zawiera również podstawowe informacje o powstaniu i budowie WST na Westerplatte, krótki opis siedmiu dni obrony oraz powojenne kalendarium. Dostępny w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
6,30 zł
Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer pierwszy
W albumie znajdzie się 99 widokówek, prezentujących dzisiejszą aleję Grunwaldzką i jej sąsiedztwo po wschodniej stronie na całej długości od koszar w Strzyży Górnej (wraz z nimi samymi) do budynku, w którym mieści się Opera Bałtycka.

{WALUTA}

63,20 zł
Fortyfikacje Gdańska
Grzegorz Bukal (red.)
Zawarty w tomie zbiór tekstów jest wynikiem sesji naukowej pt. Fortyfikacje Gdańska, która odbyła się w dniach 27–30 maja 2004 w Gdańsku (w ramach II Bałtyckiego Festiwalu Nauki), zorganizowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej i Archiwum Państwowym w Gdańsku.

{WALUTA}

27,00 zł
Kanold. Rodzinna historia słodyczy
Barbara Kanold
Książki piszę o gdańszczanach – w dorobku mam siedem sylwetek znanych mieszkańców grodu nad Motławą, który, stale to powtarzam, mimo leszczyńsko-poznańskich korzeni stał się moim miejscem na ziemi.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
31,90 zł
Pij, braciszku, pij / Trink, Brüderlein, trink
Eryka Błaszczyk
Niniejsza książka przypomina po trochu nieco znaną z XIX i XX wieku, nie tylko na innych ziemiach polskich, także na Pomorzu, literaturę antyalkoholową, będącą wyrazem ruchu trzeźwościowego, obecnego również w Niemczech.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Instytut Kaszubski
24,50 zł
Wspomnienia gdańskiego bówki tom I
Brunon Zwarra
Kolejne wydanie tomu I z pięciotomowego cyklu Brunona Zwarry. Autor opowiada o czasach swego dzieciństwa i młodości w przedwojennym Gdańsku. W sposób ciekawy i barwny opisuje życie codzienne Gdańska, huczne obchodzenie uroczystości (m.in. Dnia Ojca, Sylwestra), przybliża klimat tamtych dni i codzienne życie zwyczajnych ludzi. Opisując życie w Wolnym Mieście zwraca uwagę na sytuację polityczną i dramatyczne relacje między władzami niemieckimi a Polakami.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
23,00 zł
Sonety greckie
Andrzej Januszajtis
Drugie wydanie wierszy ilustrowane rysunkami Autora, wyrażających wzruszenie i podziw dla krajobrazu – morza i gór – oraz zabytków starej kultury Grecji, ''kolebki wszystkiego, dla czego żyć warto''. Powstały po powrocie do kraju w okresie stanu wojennego, będącego zaprzeczeniem ideałów wolności. Stąd zawarte w niektórych wierszach aluzje.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
18,00 zł
Gdańsk moje korzenie
Zygmunt Warmiński
Zygmunt Warmiński, rodowity gdańszczanin z rodziców pochodzących z pogranicza kaszubsko-kociewskiego, dokładnie zapisał w swej pamięci okresy burzliwych dziejów w miejscach, w których przypadło mu żyć i pracować. Lata dziecięce i częściowo młodzieńcze spędził w Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie uczęszczał do polskiej ochronki, niemieckiej szkoły powszechnej i polskiego gimnazjum. Wychowywał się w rodzinie dwujęzycznej. Okres wojny z całą rodziną spędził na przymusowych robotach w Rzeszy Niemieckiej.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
27,90 zł
O społecznym znaczeniu tożsamości, miejsca i czasu życia
Księga pamiątkowa dedykowana prof. Brunonowi Synakowi z okazji 70. urodzin.

{WALUTA}

39,00 zł
Połów nadziei
Lech Bądkowski
"Połów Nadziei" - uważany za jedną z najlepszych książek Lecha Bądkowskiego. Książka napisana podczas politycznej odwilży w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku wykraczała tak daleko poza styl, w jakim wówczas pisano, że do dziś nie straciła nic na swej uniwersalności i może być chętnie czytana – również przez młodych. Obecne wydanie poszerzono o usuniętą przez komunistyczną cenzurę "Legendę o pustelniku". Autorem wstępu do ostatniego wydania jest Paweł Huelle.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Wydawnictwo Region
38,00 zł
15,00 zł
Kod Heweliusza
Barbara Szczepuła
Barbara Szczepuła w zbiorze reportaży „Kod Heweliusza” spisała losy ludzi, którzy zostali ciężko doświadczeni przez wojenną zawieruchę i którzy w latach powojennych z różnych powodów zamieszkali w Trójmieście.

{WALUTA}

6,00 zł
Fotograficzne promieniowanie tła. Wspomnienia syna polskiego pocztowca z Wolnego Miasta Gdańska
Zygfryd Stefan Mielewczyk
Publikacji o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku mamy całkiem sporo, ale książki takiej, jak "Fotograficzne promieniowanie tła" jeszcze nie było. Zygfryd Stefan Mielewczyk (1936-2011) postanowił spisać rodzinną historię w oparciu o zachowane zdjęcia.

{WALUTA}

Wydawnictwo: Wydawnictwo Oskar
31,90 zł
Miasto tysiąca tajemnic. Glosariusza gdańskiego część druga
Jerzy Samp
Książka jako część „tryptyku” Glosariusz gdański (obok Miasta czterdziestu bram i Miasta magicznych przestrzeni) – profesora Jerzego Sampa, znanego popularyzatora dziejów nadmotławskiego grodu – ukazuje mozaikowy wizerunek Gdańska

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
19,99 zł
Żelazny krzyż gdańskiego herbu
Bogdan Borys
Powieść sensacyjna, której tło stanowią wypadki tuż po zakończeniu wojny aż po wydarzenia marcowe 1968 roku w Gdańsku.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
17,50 zł
Złota kamieniczka i jej mieszkańcy
Andrzej Januszajtis
Jest to pierwsza monografia książkowa jednej z najpiękniejszych kamieniczek dawnego Gdańska, zwanej najpierw Domem Speimana, potem Steffensów, na koniec Złotą Kamieniczką. Omówiono w niej historię parceli, zmiany własności i przemiany zabudowy.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
28,90 zł
Wojenne losy Niemca i Polki z Gdańska
Franz Koch
Dwujęzyczna (polsko - niemiecka) książka wspomnieniowa o przeżyciach dorastających dzieci – Niemca i Polki w Gdańsku, w ich „małej ojczyźnie”, z której musieli uciekać w wyniku wojennych zniszczeń.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
24,80 zł
Westerplatczycy
Stanisława Górnikiewicz-Kurowska
Wydanie II książki pt. ''Westerplatczycy'' - odtwarza losy 205-osobowej załogi obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Opracowana na podstawie materiałów gromadzonych przez wiele lat.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
29,99 zł
W ratuszowych izbach
Andrzej Januszajtis
W ratuszowych izbach – taki jest tytuł kolejnego zbioru felietonów Andrzeja Januszajtisa, zamieszczanych od 2004 r. w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej”. Do chwili wydania tej książki powstało ich prawie 300.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
28,00 zł
Pierwsza wojna polsko-krzyżacka 1308-1343
Piotr W. Lech
Pierwsza publikacja popularnonaukowa Piotra W. Lecha. Treścią jej są starcia zbrojne, do jakich doszło między Polakami a Zakonem Krzyżackim na przestrzeni 24 lat.

{WALUTA}

Wydawnictwo: marpress
19,99 zł
Wyszukiwarka

 
 
Zaawansowane wyszukiwanie
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Towar dnia
39,00 zł
Producent upominków
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Język
Polskienglish
Współpracujemy
ASPA Księgarnia Artystyczna