Benedykt Karczewski. Dokôzë zebróné

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 1 dzień
Cena: 49,00 zł 49.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Książka zawiera wszystkie utwory znanego i nagradzanego twórcy kaszubskiej poezji Benedykta Karczewskiego. Na tom złożyły się zarówno teksty opublikowane w 15 tomikach wierszy oraz dwóch zbiorach przysłów i anegdot, a także kilka wierszy, które nie ukazały się drukiem. Dodatkowo zgromadzono recenzje poszczególnych książek Karczewskiego, a całość zwieńczyło Posłowie redaktora tomu – prof. Tadeusza Linknera. Publikację uzupełnia wkładka prezentująca zdjęcia Autora i jego bliskich z rodzinnego archiwum.

 

SPIS TREŚCI 

 

Słowo od syna i rodziny.................................................................................................... 13

O Autorze.................................................................................................................................... 15

Wiersze opublikowane...................................................................................................... 19

Na kaszëbsczi rodny ôrt (1999)..................................................................................... 21

Kaszëbskô pòrcelana.......................................................................................................... 23

Costerinie – Kòscérznie na roczëznã........................................................................... 24

Nasz patrón............................................................................................................................. 26

Kaszëbsczi môl...................................................................................................................... 27

Rodné gniôzdo....................................................................................................................... 29

Szerokò widzã........................................................................................................................ 31

Kòscérskô madonna............................................................................................................ 33

Stãżëcczé niezabôtczi......................................................................................................... 34

Żukòwò..................................................................................................................................... 35

Papiéż Jón Pawéł II.............................................................................................................. 37

Biôtka......................................................................................................................................... 39

Tatczëzna................................................................................................................................. 42

Rok dwatësączny.................................................................................................................. 44

Czemu kaszëbsczi (2000)..................................................................................................... 47

Czemù........................................................................................................................................ 49

Cartuzja..................................................................................................................................... 51

Pòrénk....................................................................................................................................... 54

Kaszëbskô starż..................................................................................................................... 55

Lesénka..................................................................................................................................... 57

Nie wòlno................................................................................................................................. 59

Królewi Kaszëb...................................................................................................................... 61

Matinka..................................................................................................................................... 63

Grif.............................................................................................................................................. 64

Łubianô..................................................................................................................................... 67

Herbù Rogala.......................................................................................................................... 70

„Cassubia non cantat”......................................................................................................... 73

Pater noster............................................................................................................................ 74

Kaszëbsczé sprawë (2001)................................................................................................. 75

Kaszëbskô sprawa................................................................................................................ 77

Wiôldżi papiéż....................................................................................................................... 79

Mòja chëcz............................................................................................................................... 82

Kaszëbskô mòwa.................................................................................................................. 84

Mòja szkòła............................................................................................................................. 86

Pòkòlenié................................................................................................................................. 88

Chléb.......................................................................................................................................... 90

Kwiatë........................................................................................................................................ 92

Słunészkò................................................................................................................................. 94

Damroczi gard ...................................................................................................................... 96

Pasturk...................................................................................................................................... 98

Sylwester............................................................................................................................... 100

Faszkôrz................................................................................................................................. 102

Kaszëbsczi etos (2002)...................................................................................................... 105

Etos.......................................................................................................................................... 107

Marija...................................................................................................................................... 109

Kòlonia................................................................................................................................... 111

Kòlonia. Nawrócëc czas................................................................................................... 114

Zemia....................................................................................................................................... 116

Wiłoz....................................................................................................................................... 118

Òczë......................................................................................................................................... 120

Gùsno...................................................................................................................................... 122

Cządë rokù............................................................................................................................ 124

Ùrzma..................................................................................................................................... 126

Dana......................................................................................................................................... 128

Sejmik..................................................................................................................................... 130

Jak jô mógł............................................................................................................................ 132

Kaszëbsczé môle (2003)................................................................................................... 135

Môl........................................................................................................................................... 137

Droga....................................................................................................................................... 139

Las............................................................................................................................................ 141

Łąkno...................................................................................................................................... 143

Stegna..................................................................................................................................... 145

Gradła..................................................................................................................................... 147

Krąg.......................................................................................................................................... 148

Redëniô.................................................................................................................................. 150

Ród........................................................................................................................................... 152

Prokòwò................................................................................................................................. 154

Òtrok....................................................................................................................................... 156

Czas.......................................................................................................................................... 158

Welacëje................................................................................................................................. 160

Nadczidnąc pò kaszëbskù (2005)................................................................................ 163

Chcôłbëm nadczidnąc….................................................................................................. 165

Lãbórg..................................................................................................................................... 167

Òjc ............................................................................................................................................ 171

Kaszëbów zéńdzenié ....................................................................................................... 173

Chto kògò brëkùje.............................................................................................................. 175

Skôrb ...................................................................................................................................... 177

Młodosc.................................................................................................................................. 178

Mòjë szkòłë........................................................................................................................... 180

Niebny chleba dôr ............................................................................................................ 183

Bówka .................................................................................................................................... 184

Jinaczëc sã snôżo ............................................................................................................... 186

Rëbôcczé merczi................................................................................................................. 187

Karno „Kòscérzna”............................................................................................................ 188

Żlë jes Kaszëbą (2006) ..................................................................................................... 191

Żlë jes Kaszëbą.................................................................................................................... 193

Barnica................................................................................................................................... 194

Samòtnô chójka ................................................................................................................. 196

Wëbicczich môle................................................................................................................. 197

Kaszëbsczi grąd.................................................................................................................. 199

Krziżówka............................................................................................................................. 201

Nôstarszé gardë.................................................................................................................. 203

Chto wôżniészi.................................................................................................................... 205

Czejbëm jô nie béł............................................................................................................. 207

Remùsowé spłënienié...................................................................................................... 208

Za mòjich lat......................................................................................................................... 209

Jabłónka................................................................................................................................. 210

Pùrgówka.............................................................................................................................. 211

Dze Kaszëbë (2007)............................................................................................................. 213

Dze Kaszëbë ........................................................................................................................ 215

Nowé miasto........................................................................................................................ 217

Rëbë......................................................................................................................................... 220

Kòlońsczi knôpi.................................................................................................................. 221

Rechùnk................................................................................................................................. 223

Lata.......................................................................................................................................... 225

Wéda ....................................................................................................................................... 227

Wòlnota.................................................................................................................................. 228

Jednota................................................................................................................................... 230

Starże...................................................................................................................................... 231

Co nie lëdóm........................................................................................................................ 233

Czë bëło zasadné ............................................................................................................... 235

Rojené ò dzecczëznie....................................................................................................... 236

Kaszëbsczi plón (2008)..................................................................................................... 239

Kaszëbsczi plón ................................................................................................................. 241

Swiãtopôłk wiôldżi........................................................................................................... 243

Kaszëbsczi sztrąd............................................................................................................... 245

Lasyk....................................................................................................................................... 246

Kaszëbsczé centrum......................................................................................................... 248

Czëc.......................................................................................................................................... 251

Łąka......................................................................................................................................... 253

Drëfta...................................................................................................................................... 254

Warkòwé gónë ................................................................................................................... 256

Wrzos...................................................................................................................................... 258

Torfòwiskò............................................................................................................................ 260

W dzesątkã .......................................................................................................................... 262

Ùszłi swiat............................................................................................................................. 264

Z kaszëbsczich strón (2009).......................................................................................... 267

Z kaszëbsczich strón ....................................................................................................... 269

Nasz Gduńsk........................................................................................................................ 270

Kaszëbów X Zjôzd.............................................................................................................. 273

Mëszlã..................................................................................................................................... 274

Nasze Emaùs........................................................................................................................ 276

Wierzba.................................................................................................................................. 278

Szadé górë............................................................................................................................. 280

Ògón........................................................................................................................................ 282

Kréz.......................................................................................................................................... 284

Herb......................................................................................................................................... 286

Skansen.................................................................................................................................. 287

Sokòlniô................................................................................................................................. 288

Basen....................................................................................................................................... 289

Kaszëbsczé pielgrzimczi (2010)................................................................................... 291

Kaszëbsczé pielgrzimczi ................................................................................................ 293

Jordaniô.................................................................................................................................. 295

Primas – Interrex............................................................................................................... 297

Baszka .................................................................................................................................... 299

Szóstka nasza szkòła ....................................................................................................... 301

Bãdargòwò ........................................................................................................................... 303

Dãbnica.................................................................................................................................. 305

Co nóm òstało z tëch lat.................................................................................................. 307

Bòrówc................................................................................................................................... 309

Prowansëjô .......................................................................................................................... 311

Jô nie wierzã......................................................................................................................... 313

Słowò na Zdôwë Annë Marie........................................................................................ 315

Bòrë ........................................................................................................................................ 317

Kaszëbsczi trzënôsti gón (2011)............................................................................... 319

Kaszëbsczi trzënôsti gón................................................................................................ 321

Jón Pawéł II papiéż błogòsławiony............................................................................ 323

Biôło-czerwòny na maszt............................................................................................... 325

Swiónówskô Pani............................................................................................................... 327

Dôr żëcô ................................................................................................................................ 329

Bùdnik w cegłã.................................................................................................................... 330

Tamte czasë.......................................................................................................................... 332

Pòchòdzenié......................................................................................................................... 335

Rojenié ò tim co przeszło............................................................................................... 337

W dôl pamiãcë..................................................................................................................... 340

Chòjna..................................................................................................................................... 342

Kaszëbsczé jôdë ................................................................................................................. 344

Cerpiskò ................................................................................................................................ 346

Kaszëbsczi wión (2012) .................................................................................................... 349

Kaszëbsczi wión................................................................................................................. 351

To ju 50 lat – nasze złoté gòdë .................................................................................... 353

Swiónowsczé òdpùstë .................................................................................................... 355

Pòle.......................................................................................................................................... 357

Ksyżënë trudë grąd .......................................................................................................... 358

Czë bãdã dali pisôł............................................................................................................. 359

Wieżëca.................................................................................................................................. 361

Jô bëm tak chcôł................................................................................................................. 363

Czuł sã sóm........................................................................................................................... 364

Chmielno............................................................................................................................... 366

„Młodô Kòscérzna”............................................................................................................ 368

Atosek!.................................................................................................................................... 369

Môltëchë ............................................................................................................................... 371

Kaszëbskô bëlnota (2013).............................................................................................. 373

Kaszëbskô bëlnota............................................................................................................. 375

Mòji starszi........................................................................................................................... 376

Stôri browôr ........................................................................................................................ 377

Kaszëbów Jednotë Dzéń ................................................................................................ 379

Kaszëbów zjazdë................................................................................................................ 381

„Paka”...................................................................................................................................... 383

Kalwarijsczé gónë.............................................................................................................. 385

Jakòs to bãdze...................................................................................................................... 387

Malënë.................................................................................................................................... 389

„Bãks”...................................................................................................................................... 391

Wilhelmshuld – „Łaskawość Wilhelma”.................................................................. 393

Stacha 90. roczëzna.......................................................................................................... 395

Mirochòwò............................................................................................................................ 397

Kaszëbskô tatczëzna (2014).......................................................................................... 399

Kaszëbskô tatczëzna......................................................................................................... 401

Stwórca Pón......................................................................................................................... 403

Barnica................................................................................................................................... 405

Mòje dodóm......................................................................................................................... 407

Môje stronë........................................................................................................................... 409

Mòje robòcé lata................................................................................................................. 410

Knôpiczi czas ...................................................................................................................... 412

Rożen...................................................................................................................................... 414

Ksądz Hilari Jastak – Król Kaszëbów ........................................................................ 416

Abecadło, nótë, znaczi?................................................................................................... 417

Królewsczé lasë.................................................................................................................. 418

Zôpùstë .................................................................................................................................. 420

Zabór....................................................................................................................................... 422

Wiersze nieopublikowane............................................................................................. 425

11 listopada 1918 r. ......................................................................................................... 427

Co ci polski żołnierz dał! ............................................................................................... 429

Mòcôrz liricznégò słowa................................................................................................. 431

Bëlny kòscérsczi Kaszëbi................................................................................................ 433

Samòstójny môl – kòscérsczi rënk............................................................................. 435

Zwëczajny profesor .......................................................................................................... 436

Omówienia kolejnych tomików................................................................................. 439

Na kaszëbsczi rodny ôrt (1999)

Jaromira Labùdda, Przedsłowié .................................................................................. 441

Czemu kaszëbsczi (2000)

Bòżena Szimańskô............................................................................................................. 443

Kaszëbsczé sprawë (2001)

Tadeùsz Linknér, Pòsłowié ............................................................................................ 444

Kaszëbsczi etos (2002)

Ida Czajinô, Przedesłów................................................................................................... 446

Kaszebscze mole (2003)

Jerzy Treder, Zaangażowane pisanie Benedykta Karczewskiego.................... 447

Nadczidnąc pò kaszëbskù (2005)

Bòżena Szimańskô-Ùgòwskô, Przedesłów............................................................... 450

Żlë jes Kaszëbą (2006)

Ida Czajinô, Przedesłów................................................................................................... 452

Dze Kaszëbë (2007)

Ida Czajinô, Pòsłowizna .................................................................................................. 454

Kaszëbsczi plón (2008)

Tadeusz Lipski, W objęciach tradycji......................................................................... 456

Z kaszëbsczich strón (2009)

Tadeusz Lipski, Myśli i słowa ........................................................................................ 458

Kaszëbsczé pielgrzimczi (2010)

Bòżena Szimańskô­‑Ùgòwskô, „Co nòm òstało z tëch lat...”............................... 460

Kaszëbsczi trzënôsti gón (2011)

Felicja Bôska-Bòrzëszkòwskô, Na ùczbach „kaszëbsczégò”............................. 463

Kaszëbsczi wión (2012)

Krzysztof Jażdżewski, Historia Małej Ojczyzny wierszem pisana ................. 466

Kaszëbskô bëlnota (2013)

Krzysztof Jażdżewski, Z miłości do Małej i Dużej Ojczyzny............................... 467

Kaszëbskô tatczëzna (2014)

Marcin R. Odelski .............................................................................................................. 468

Kaszëbsczé przësłowia ë anegdotë. Pòd rozwôgã
ë do smiéchù. Bële nié do grzéchù. Przez tësąc rozmajitëch gôdk. Zamkłé w dwùch dzélkach  471

Kaszëbsczi przësłowia ë anegdote. Przez tësąc rozmajitëch gôdk
Zamkłi w dwóch dzélkach.............................................................................................. 473

Od Autora.............................................................................................................................. 475

Dzélek I. Pòd rozwôgã ë do smiéchù przez pół tësąca
rozmajitëch gôdk................................................................................................................. 477

Bògù czestnota.................................................................................................................... 481

Na kaszëbsczi ôrt............................................................................................................... 485

Pòd rozwôgã........................................................................................................................ 489

...Ë do smiéchù..................................................................................................................... 509


Jerzy Treder, Powiedzenia, przysłowia i celne myśli
w zbiorku Benedykta Karczewskiego ............................................................................... 521

Pòd rozwôgã ë do smiéchù bële nié do grzéchù.
II dzélëk pnie do całoscë, jak żëcé do doskònałoscë................................. 525

Dzélëk II. Pód rozwôgã ë do smiéchù bële nié do grzéchù................ 527

Niech kòżdi twój krok mdze bòżim........................................................................... 529

Czerënkã na dalszi żëcô tok.......................................................................................... 529

Kaszëbskô tatczëzna ....................................................................................................... 535

To miłotë mégò serca dërżéń........................................................................................ 535


Jan Dittrich, Przysłowia i anegdoty kaszubskie
w twórczości Benedykta Karczewskiego.......................................................................... 557

Posłowie................................................................................................................................... 559

 

Dane techniczne

Autor Benedykt Karczewski
ISBN 978-83-7591-820-5
Liczba stron 565
Język kaszubski, polski
Oprawa twarda
Format 17 x 24 cm
Rok wydania 2022

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Submit
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium